Når ballen legges død

17.10.2023

Når ballen legges død er alle muligheter åpne.  Da får spillerne tilbake pulsen ett øyeblikk før spenningen foran avspark får pulsen i været på nytt.  Når ballen legges død ligger uante muligheter i luften.  I kretsen rundt Jesus hender også dette om enn i noe overført betydning.  Det er som om ballen legges ned, og det gis rom for neste fase i spillet om livet og tilværelsens grunnkrefter.  I søndagen evangelietekst refereres til en samtale der situasjonen er ganske fortettet og varm rundt Jesus.  Noen skriftlærde vil sette ham på prøve og spør "er det lov å betale skatt til keiseren?"  

Jesus legger denne "ballen" død i det han sier: "Gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er".  Det tar brodden av ondskapen bak spørsmålet og det åpner for livet, med et åpnende svar.  De sto i rekken av alle som stiller spørsmål ved troverdighet, gehalt og innhold i troen, disse spørsmålsstillerne.  Vi kjenner dem igjen de mange som i ubetenksomhet eller med overlegg kommer med hånende spørsmål til de som tror:  Hvordan går det an å tro på en Gud i denne tid, enn si at Jesus Kristus er Guds sønn?

Tenk om vi kunne legge ballen ned,- fått en ny dødballsituasjon (begrepet er i grunnen litt trist...).  Slik Jesus sørget for dødball med sitt svar, finnes det også i dag nye situasjoner der "ballen legges død".  Det er i den stille undringen over livet og  de mange daglige undere vi kanskje ikke ser.  At mennesker på Gazastripen elsker hverandre; at hele bygdesamfunn stiller opp og leter etter en forsvunnet 7 åring; at ukrainske flyktninger finner hvil i våre nærområder; at russiske menigmann og kvinne tar like mye avstand fra vold som brødre og søsken i "vesten; det er 100 vis av små luker inn i himmelen som står vidåpne og vitner, om at livet er mye mer enn det vi ser og kan måle.  Det er gudsrikets krefter i aksjon rundt den vide jord

Kjære medmenneske.  Jeg ønsker deg en fortsatt go uke og vandring inn mot helgen.  Finner du en "død-ball" i livet ditt, så tenk at her finnes nye muligheter.  Kanskje er det Guds mulighet rett for dine ben.  Hilsen din medvandrer og prest Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg