Denne helgen tenner vi også lys

11.11.2022

Kjære medmenneske, noen ganger senker mørket seg over oss fra uventet sted.  Det er midt i nattens mørke det blir klart hvor viktig lyset og håpet er: Det har skjedd tidligere, det har skjedd nylig og det kommer dessverre å skje igjen. Mennesker krenkes på dypet av sin eksistens.  Denne helgen vil vi tenne lys for alle barn som blir krenket, her hjemme i Norge og våre nærmiljø, og ute i den store verden.  Når barn krenkes er det en forbrytelse mot barna og den tillit og fremtidstro vi ønsker å gi dem, og det er å dra grunnen bort for vår egen fremtid.  Vi tenner et lys for alle dem, deres familier og venner.  Kjære medmenneske, ha en god helg og tenn ditt lys i verdens mørke.  Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg