Dere er jordens salt

26.10.2021

Om saltet mister sin kraft...lyder ordene fra Matteus.  Jesus skal ha sagt dette og Matteus skrev det ned i sin fortelling om Jesus.  Lukas, en av de andre forfatterne i Det Nye Testamentet peker på at  saltet er nyttig tilsetting til gjødslet og renser,  Saltet ble hentet opp fra Dødehavets strender etter som vindfulle dager kunne skylle vann over sine bredder og etterlate noe av verdens beste mineraler: Dødehavs-salt.  Dette saltet kan ikke miste sin kraft. At saltet mister sin kraft kan synes som  en selvmotsigelse.  Saltet kan ikke opphøre å være salt og det et enormt potensiale som vekstmiddel og stimulator til fruktbarhet.  Når Jesus bruker saltet som et uttrykk for den virkning disiplene vil ha i verden, er det først og fremst dette som er siktet. Disippelskap og Guds tro er med å vitalisere verden.  Det skaper vekst og fruktbare relasjoner mellom mennesker.  Hat blir vent til kjærlighet.  utålmodighet til tålmod og undertrykkelse til frihet.  Listen kunne vært lenger, men det er jo først og fremst dette som er saltets virkning og oppgave.

Kjære medmenneske, jeg ønsker deg en flott uke og helg, og lykke til med livet i alle de gode relasjoner du er oppe i. Hilsen din prest og medvandrer Andrs Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg