Forventningenes tid

30.11.2021

Forventninger til livet, til  dagen i dag, til morgendagen, til det som skal komme, er med på å  legge føringer for hvordan vi lever.  Bevist eller ubevist kan forventinger prege livene våre.  I skyen over, ser du en soloppgang eller ser du en solnedgang?  Ser du  minnene etter den siste flyturen din eller ser du mulighet til å kunne lette på nytt og la deg frakte til en plass du drømmer om? 2. søndag i advent er forventningens advents søndag.  I søndagens tekst bruker Jesus en kvinne som skal føde, som bilde på at endring kommer.  Før endringen er livet fylt av uro og spenning.  Når forløsningen har vært, gleder man seg over det nye som har kommet og glemmer bekymring og smerte.

Hvordan skal fremtiden bli på denne kloden?  Hvordan skal livet bli, etter og med Korona og  Omikron?  Det er ingen som kan fortelle hvordan fremtiden skal bli.  Slik var det ikke før heller (!), men  det var kanskje lettere å leve når dagene var mer forutsigbare....? 

På bildet over ser jeg en soloppgang.  Det er den nye dagen som bryter fram.   Det er Guds fremtid som kommer til oss hver soloppgang og hver dag som gis oss.  I disse dagene synes det som om de nære relasjonene har blitt viktigere for oss.  Vi ser det i idretten og kulturlivet. At mennesker søker sammen for å leve.  Er det slik at vi også ser det i at antallet  skilsmisser er gått ned under pandemien?  Er det en tendens?  En tendens som sier, at tross alt som skjer rundt oss, så velger vi liv som dirrer,  i  skjøre relasjoner mellom mennesker som strekker seg, for å finne nye veier å leve og overleve, sammen?   Ikke alle relasjoner skal berges for enhver pris.  Det kan koste og det kan blomstre!

"Be så skal dere få, bank på så skal det lukkes opp!"   Det er forventningens adventsdag, 2. søndag i advent.  Husk bare at, dørene du banker på, bare har håndtak fra inn siden, fra den andre siden.  Det skal ikke gjøre at du slutter å banke, at du slutter å håpe, at du slutter å forvente.  Det skal bare være en kort prøve så den første av kjærlighetens egenskaper styrkes: Tålmodigheten (1.Kor 13,4).  Kjære medmenneske. Ha en flott uke og en fin helg.  Og hold dine drømmer og forventninger til livet levende. Hilsen din prest og medvandrer Anders leknes.

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg