Hellige tekster 3

06.05.2021

Den som banker på skal det lukkes opp for

Moss kirke begynner å snakke til deg før du går inn døren

Det er noe som er litt spesielt med dørene i Moss kirke.  De har bare dørhåndtak på innsiden.  Ikke alle kirkedører er slik. Allerede før du kommer inn i kirken starter kirken å fortelle deg noe.  Her kan du ikke komme og ta deg inn eller ta deg til rette..  Døren må lukkes opp for deg fra innsiden. I søndagens bibeltekst sies at vi skal be og få, og vi skal banke på og det skal lukkes opp for oss.  Det nytter ikke trenge seg inn i Guds rike eller få del i Gudsrikets hemmeligheter.  Det er som med kjærligheten. Den kan aldri kreve å bli møtt eller gjengjeldt. Den kan det bare lukkes opp for deg fra innsiden.  Å stå på utsiden "å banke på" kan være smertefullt.  Noen ganger tar livet oss med på mørke snirklete veier der vi ikke skjønner noe. Den pågående pandemien kan sannelig sette både tro og tanke på prøve. Det kjennes som å stå utenfor en lukket dør og rope "hvor er du Gud?  Hvorfor gir du ikke svar?".  Skikkelsen Job i Det Gamle Testamentet skjønte ikke noe av alt det onde han opplevde.  Men til slutt er det som om døren åpnes for ham, og han får møte den levende Gud midt i det uforståelige.  Kjære medmenneske, hold ut og gi ikke opp å banke på. En dag skal døren åpnes for deg og vi får sammen oppleve "å sigla inn på ein våg vi ikkje viste um (Olav Dag Hauge).  Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes  

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg