Hellige tekster

20.04.2021

         Kjærlighetens farger

Kjærligheten har mange ansikter, er en setning mange kan slutte seg til.  Enda mer spennende er å tenke at kjærligheten har mange farger.  Som kjærlighetens ansikter er ulike og ikke har noen over eller under, at alle er  like verdifulle, er det med kjærlighetens farger også.  Alt til sin rette tid og alt med sin egen valør.  Det er ikke mer høyverdig å elske sine barn eller en voksen.  Det er ikke mer bra å elske og shoppe eller gå på konsert.  Vi er alle så forskjellige.  Noen elsker country mens andre elsker opera.  I søndagens tekst er det et enormt sprang i kjærlighet.  I det foræderen trekker seg ut av måltidsfellesskapet sier  Jesus at han er blitt "forherliget".  Nå er det det skal skje.  Hans kjærlighet til menneskene skal få en annen farge enn noen gang før.  Og så vender han seg til disiplene og byr dem elske hverandre. "Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre".  Nå blir det farlig å elske.  Fordi det vil koste Ham livet. Nå blir det farlig å leve, for også vi, hans disipler den gang som i dag, skal leve under dette veldige ultimatum:  Elske sin neste koste hva det koste vil.  I koronaens tid vet vi hva det koster å elske.  Utholdenhet, tålmodighet, tro og håp.  Og alt dette springer fra Ham som viste hvor kraften er: I korset.  Kjære medmenneske, ha en fortsatt flott påsketid. Gled deg over livets mange farger.  Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg