Velkommen til nytt dypdykk tirsdag 27. februar kl.18.00

26.02.2024

Tirsdag 27. februar kl.18.00 er det igjen klart for et nytt dypdykk i Johannesevangeliet.  "Fra hjerte til hjerte" kan vi si om en umiddelbar opplevelse av noe sammen.  To eller flere sammen, kan oppleve en intens fells glede over ett eller annet som skjer.  Samtidig kan de være helt forskjellige opplevelser fordi vi er ulike som mennesker, men i øyeblikket var det som en salig sammensmelting av flere sinn i ett.  Opplevelsen kan være av  religiøs  art,  under  et        idretts-  arrangement eller kanskje foran senen under en konsert som løfter oss ut over oss selv.                                                 

På tirsdag skal vi dykke ned i hva vi kaller Jesu yppertseprestlige bønn i Johannes 17.  Vi har tidligere vært i "tegn-boken" der vi har møtt billedrike fortellinger og handlinger, mens vi denne kvelden skal våge oss inn i en av de lange "Jesus monologene" vi finner i Johannes evangeliet.  Hovedinnholdet her er evangeliets sentrum, frelsen og Jesus Kristus, og midt i dette "enheten" mellom alle troende, fra hjerte til hjerte

Det hele skjer på Arena, Moss kirke og kultursenter kl.18.00 - 20.00 Det blir enkel bevertning underveis. Alle er velkomne.

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg