Den nye skapelse

11.06.2021

Ubuntu, "jeg er fordi du er", en gammel visdom vi kanskje aner rekkevidden av hver gang et menneske eller en hendelse beveger oss.  Det skjer når to hjerter møtes eller ved det motsatte,  en avgjørende avskjed gjør at rommet vi en gang hadde sammen bare fylles av minner eller uforløste drømmer.  Brått skjønner vi bare hva det hele handlet og handler om. Skapelsen  er en gang før noen kan minnes og samtidig i hver dag vi opplever.  En gang skal "den første årsak" (I følge teologen Paul Tillich), Kraften, Gud, ha skapt alt, på seks dager.  Johannes evangeliet er forteller at denne skaperkraft er Jesus Kristus. Ordet, som trer ut av mørket og inn i  skapelsens lys.  Bare Johannes evangeliet starter med å gjengi den første uken i Jesu offentlige virke på jorden.  Skapelsens seks dager.  Den gjenforteller skapelsen i ham som nå hver av ukens dager  kaller mennesker til å følge seg. og som på den siste skapelsens dag feirer bryllupet.  Fra  søndagens tekst leser vi "Den første dagen", "den neste dagen"...osv inn i bryllupet tre dager etter.... Jesus hendelsen flytter blikket bort fra "tingene" som er skapt til "relasjonene", til menneskene.  Det er mellom oss skapelsen fortsetter og pågår,  mellom Jesus som kaller og den som svarer ved å følge ham når han sier "kom og se".  Kjære medmenneske, ha en flott helg, og kom og se hvor han bor.  Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg