Det store fellesskapet

22.05.2023

Pinsen, gjerne symbolisert med en due, nærmer seg, som en etterlengtet langhelg med "rød"-mandag.  Det er  den tredje og siste av høytidene knyttet til Jesus hendelsen og kanskje den mest mystiske eller lite håndgripelige.  Vi kan kalle den for "Kirkens bursdag" siden dette markerer overgangen til den nye tid, kirkens tid.  Bak oss ligger julen som på sin måte innebærer en ny tid i menneskehetens historie, og påsken som så definitivt har rundkastet alt med de dramatiske hendelsene i Jerusalem.  I 40 dager etterpå kommer Jesus til å vise seg for disiplene og for store folkemengder før han farer opp til Himmelen slik vi feirer Kristihimmelfartsdag.  Under de 10 dagene vi er inne i mellom Kr.himmelfart og Pinse er som et stort vakum, et tomrom, som så skal fylles med liv da Ånden blir gitt på pinsedag. Siden Ånden i sin tid kom til syne over Jesus da han ble døpt, i form av en due, har denne fuglen blitt tegnet for Den Hellige Ånd i kirkelig tradisjon.

Fellesskap mellom mennesker, er pinsens innerste innhold.  Dette fellesskap er på tvers av språk, nasjonaliteter, om vi like hverandre eller ikke, om vi er rik eller fattig...osv.  Det er en Ånd, en dåp, ett legeme i Kristus Jesus.  Det er Guds Ånd som stadfester og skaper dette fellesskap.  Ordet om Jesus blir på pinsedag forkynt så folk fra mange nasjoner og språk hører evangeliet om Jesus så de forstår.  Det som skjer den første pinsedag er lik en profetisk hendelse som viser at evangeliet skal nå alle mennesker og alle språk.

Prosti-gudstjenesten i Moss kirke er en nyskapning som  kan bli et sterkt uttrykk for kirkens enhet og mangfold, et fellesskap som er grensesprengende i helt konkret betydning.  Slik pilegrimsvandringene sist helg gikk til Moss kirke der man fikk oppleve et stort fellesskap rundt konserten med  Elvira Nikolaisen, kan vi begi oss til Moss kirke 2. pinsedag for å være sammen om å feire gudstjeneste.  Det blir feiring av det grenseløse fellesskap mellom alle mennesker, og som synliggjøres på en spesiell måte gudstjenesten. Prost Tor Bjørn A. Osberg i Vestre Borgesyssel er ansvarlig sammen med kirkelige ansatte fra prostiet.

Jeg ønsker deg en velsignet uke og god pinse.  Velkommen til kirkene både 1. og 2. pinsedag. Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes  

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg