Det gode fellesskapet

03.05.2023

Det er godt å høre til i et fellesskap.  Enten det er en lite eller stor sammenheng.  Mennesket synes å være et sosialt vesen som ikke lever alene, men i relasjoner til mennesker rundt seg.  Marin Büber skrev om dette i sin "Jeg - du" filosofi fra første halvdel av 1900tallet.  Jeg blir meg i møte med et du, og du blir du i møte med et du.  Slik lever vi og henger vi sammen.  Jesus forteller om dette i talen om vintreet og grenene slik den fremkommer i søndagens evangelietekst Joh.15.1-8.  "Jeg er stammen og dere er grenen".  Bli i meg, så bærer dere frukt...  Livet i denne verden sammenliknes med å være grener på et stort tre der vi er organisk bundet sammen.  Noen grener, de små, ytterst, er steder der blomster vil blomstre og fruktene vil komme.  Andre grener er mer transportetapper for næringsstoffene som kommer opp og ut gjennom stammen.  Alle oppgavene, grenene eller delene av grenene på treet er like viktige.  Uten næring, blir det ingen frukter.  Uten kontakten med Jesus, det "jeg" eller det "du" som  skaper deg til det levende menneske du er tenkt å være, blir det ikke noe liv i dypeste mening, det liv som starter her og som varer like inn i evigheten.

Kjære medmenneske, jeg ønsker deg en god uke og god helg i ettertanke over hvorfor nettopp du ble du, og nettopp hvorfor du er en velsignelse for dine medmennesker.  Mvh din prest Anders Leknes   

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg