Når livet brenner

04.01.2022

"Tampen brenner" kan vi si når vi leker.  Da er man nær ved å finne en gjemt gjenstand.  Den som leter kan få spørre "fugl, fisk eller midt i mellom?"  Enten det er lenge siden du lekte dette som barn eller du nettopp har lekt med barn eller "voksne" i hyggelig lag, er det kanskje bare gode minner knyttet til leken.

Annerledes er det når selve livet brenner. Da er det ingen steder å gjemme seg.  Det finnes ingen fristeder.  Det er der rundt deg på alle kanter.  Og det er kanskje inne i deg også. Kanskje som en sykdom eller i alle fall, som en fornemmelse av ubehag

Når noe brenner tilkaller vi brannvesenet.  Det er noen som er profesjonelle på å slukke branner.  Annerledes er det når selve livet brenner.  Da er det ikke noe som skal slukkes. Da er det noe som skal håndteres, med varsomhet, så det ikke slukner.  "Så lenge det er liv, er det håp" lyder det gamle ordtaket.  Så kan "ilden"  være både et varsel om smerte og håp.  Å si at "livet brenner", kan kjennes truende og fryktelig.  Slik er det når arbeidet trues, helsen trues, relasjoner trues eller vi er nær ved å gi opp. Å si at "livet brenner" er også håpefullt.  Det vitner om at det er muligheter for endring, for fremtid.  Når noe blir til aske dannes grunnlaget for noe nytt.  Det er håpets flamme som brenner da.

Bibelteksten fra Johannesevangeliets 1. kapittel forteller at "han du ser Ånden dale over og bli hos, er han som døper med Den Hellige Ånd". Ordene er hentet fra Jesu dåp.  Der var han som døpte med vann til omvendelse (døperen Joh.), og han som stiger opp av vannet for å døpe med Ånd. Når Ånden setter hjerter i brann er det håp.  Når Ånden setter mennesker i brann er det liv! Den største trussel mot livet er ikke at det brenner under våre føtter.  Den største trusselen er om vi ikke ser, at "tampen brenner".

Midt i det som møter oss, av hva vi kaller LIV, der er Gud tilstede, og berører oss.  Bildet av ilden og flammene er mangeartet, men jeg håper det kan være et bilde og en kilde til å se at det nettopp er i dag, i denne stund, når du leser dette, at Guds ild berører: I Ånden som skaper liv.  I Ånden som skaper relasjoner mellom mennesker.  I Ånden som lar oss se at vi hører sammen. I Ånden som rører ved en hel menneskehet samtidig.

Kjære medmenneske.  Ha en velsignet første uke i det nye året, og la Åndens flamme brenne. Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg