VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE

29.04.2021

Kirken i Moss og landet over åpnes opp for gudstjenester.  Fra Søndag 2. Mai inviteres til gudstjeneste.  Det er inntil videre bare for 20 personer av gangen.  Søndag 2. mai er det Vikarprest Margaret Kvalbein som holdfer gudstjenesten og påmelding kan gjøres til henne, fortrinnsvis på SMS til nr: 995 77 287.   Ved orgeler er kantor Kjetil Ertresvåg 

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg