Lihkku beivviin!

06.02.2023

Gratulerer med dagen!  Lihkku beivvin!  Dette er en fest dag for alle samer, men også en fest dag for alle som er så heldige å bo i et land med samer!  Markeringen av dagen er av ganske ung alder historisk sett, etter vedtaket i 1992 og feiringene som siden har vært den 6. februar fra 1993.  Så er det i år 30 års jubileum for begivenheten.  

.Selv om dagen er "ung" fins en lengre historie bak.  I tiden før det første landsmøtet for Samene i Trondhjem Metodistkirke den 6.- 9. februar i 1917 i, skulle Elsa Laula Renberg spille en viktig rolle.  Hun var en foregangskvinne og tok initiativ til det første landsmøtet.  Hun er hedret med en statue som står i Trondhjem ved metodistkirken, kirken som også skulle bli hjemmet til Finnmarkinger fra Kvalsund og jøder, som ble skjult der under 2. verdenskrig.  Som Hans Nielsen Hauge eller Martin Luther ble avgjørende for fremveksten av vårt "moderne" tid, ble Elsa Laula en avgjørende skikkelse for samenes historie og rettigheter.  

Så er konklusjonen her at  det finnes en 106 år lang historie bak fremveksten av dagen og til det samfunn vi tilhører-  Takk til Elsa Laula og hennes folk for denne berikelse av tilværelsen. Gratulerer med dagen!  Lihkku beivvin! (Nord samisk) Vuorbbe biejvijn! (Lulesamisk) Læhkoeh biejjine! (Sørsamisk)

Hilsen sokneprest Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg