MATTEUSEVANGELIET et lite dypdykk

07.10.2022

Tirsdag 11. oktober kl 18.00- 20.00. Velkommen til en Kveld med et lite dypdykk i Matteusevangeliet på Arena Moss kirke og kultursenter.  Det er "Bergprekenen" i Matteusevangeliets 5 - 7 kapittel som er i fokus denne kvelden.  Sokneprest Anders leknes står for det faglige innholdet mens representanter fra diakoniutvalget står for bevertning.  Det er gratis og alle er velkomne.  Hilsen sp. Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg