Matteusevangeliet Gudsrikeliknelsene del 2

06.03.2023

Matteusevangeliet

Tirsdag 7. mars kl. 1800 - 20.00 på Arena Moss kirke og kultursenter er det igjen klart for et dypdykk i Matteusevangeliet.

Gudsrike liknelsene i Matteus kapittel 13 er tema også denne gangen.  Midt inne i dem finnes bl.a grunnleggende tekster til Treenigheteslæren som ble utformet under kirkemøtet i Nice år 325 som varte fra mai til august dette året.

Det blir enkel servering, samtale og noen runder med spennende tekster som kaster lys over den kristne tro.

Alle er velkomne.  Hilsen sokneprest Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg