Lihkku beivviin          Grattulerer med dagen

02.02.2022

Raushet er gull.  Å kjenne seg sett, verdsatt, inkludert, involvert eller utfordret, er gull. Det motsatte, å bli invadert, utsatt for uønsket oppmerksomhet, kan være negativt.  Det fører sjelden til noe godt.  Den gode raushet åpner universet.  Når Jesus møter overraskede fiskere på stranden og ber dem komme med noe av fangsten sin, åpner han opp for å bruke det man har med seg.  Det er som han sier, direkte til meg:  Det du har med deg er viktig.  Den du er med dine ressurser er betydningsfullt.  Det er som om man aner hva kjærlighet er når anerkjennelsen vokser.  

Kommende søndag er samenes nasjonaldag.  For mange kjennes dette langt borte.  Det er som det ikke angår.... Er det fordi man kjenner seg invadert?  Invadert av det fremmede, det som er annerledes?  Eller er det mangel på tilstedeværelse? Tenk om vi kunne se det i raushetens lys. Samenes nasjonal dag utfordrer, involverer, "ser meg" og verdsetter.  Det er som om Gud sier: Kom med det du har, din unlatenhet eller følelse av det som er fjernt.  For det var slik det var den gang da jeg var på stranden og bød deg spise med meg.  Du er interessant for meg.  Jeg har bruk for deg.  Du er en viktig brikke i ditt nærmiljø, i gata di og byen din, for å skape tilhørighet og trygghet.  Slik at mennesker kan kjenne at livet er godt og meningsfylt å leve.

Vi er ett, vi mennesker på denne jord og i dette land.  Vi er en stor organisme knyttet sammen av det å være menneske.  Vi feirer våre merkedager som bursdager og bryllupsdager, eller små helgendager i minne over de som har dødd fra oss.  Vi er alle i samme båt og under veis gjennom livet under den samme himmelen.  Nå feirer vi mangfold og folkenes rettmessige plass side om side. Raushetens gave er en velsignelse.  Den gis oss fra raushetens Gud, så vi kan gi den videre.  Jeg ønsker deg en god dag, på samenes nasjonal dag, den 6. februar.  Lihkku beivviin! Vuorbbe beivvijn! Læhkoeh Biejjine! Gratulerer med dagen.  Hilsen din prest og medvandrer Anders L

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg