Vi tenner et nytt lys denne uken

02.11.2022

Allehelgen minner oss om dem vi har mistet, de som ikke lenger er blant oss.  Allehelgen kan også minne oss om annet som er mistet.  I dag, den tredje dagen denne uken vil jeg tenne et lys for de som mistet noe av seg selv, ved en krenkelse.  De som er utsatt for grenseoverskridende atferd kan få grunnleggende sår som aldri blir helt borte.  Som når man mister en kjær ved død hjelper tiden så man kan leve med sine tap.  Sett i ettertid er det kanskje mer ett "arr i sjelen" enn et gapende sår.  Slik kan det være med den grenseoverskridende atferden også, men uansett hvordan det kjennes, som et gapende sår eller et arr som alltid er der blir det en følgesvenn gjennom livet.  I dag tenner jeg et lys i hjemmet mitt og i hjertet for alle som bærer sår etter grenseoverskridende atferd-  Hilsen din prest og medvandrer Anders Leknes

Husk at hvert enkelt menneske er uendelig verdifull og at det også gjelder deg